JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Informujemy, że projekt zakończył się 31.03.2022r.

Na organizowane przez Instytut Rozwoju Osobistego bezpłatne kursy języka angielskiego zapraszamy osoby spełniające następujące kryteria rekrutacyjne:

  • wiek powyżej 25 roku życia,
  • miejsce zamieszkania: województwo podkarpackie (gminy: Łańcut, Leżajsk, Ropczyce, Przeworsk, Nisko, Lubaczów oraz Nowa Dęba)

Priorytetowo traktowane są osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie najwyżej średnie) oraz zamieszkujące tereny wiejskie. Pozostali zainteresowani przyjmowani są w zależności od dostępności miejsc.

W celu wzięcia udziału w rekrutacji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line:

Informujemy, że wszystkie informacje przekazane w formularzu zgłoszeniowym są wykorzystywane i przechowywane przez Instytut Rozwoju Osobistego WYŁĄCZNIE w celu rekrutacji i realizacji kursów w ramach projektu „Z językiem w świat” zgodnie z zasadami określonymi przez Europejski Fundusz Społeczny oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego. Państwa dane osobowe są chronione zgodnie z przepisami prawnymi w tym zakresie.

Uwaga! Każda zgłaszająca się osoba w ramach naszego projektu może wziąć udział tylko w jednym kursie!

W celu określenia Państwa zakresu wiedzy prosimy o samodzielne wypełnienie wstępnego testu z języka angielskiego.

Jego wynik umożliwi nam zaproponowanie Państwu miejsca w grupie na odpowiednim dla Państwa poziomie. Wypełnienie testu jest koniecznym elementem rekrutacji, nawet jeżeli nigdy nie uczyliście się Państwo języka angielskiego i zaznaczycie w nim najwyżej 1 – 3 odpowiedzi.

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i testu zgłosi się do Państwa koordynator projektu w celu potwierdzenia otrzymania przesłanych informacji oraz propozycji udziału w tworzących się grupach. Jeżeli miejsce w zaproponowanych grupach nie będzie Państwu odpowiadać z powodu harmonogramu bądź godzin zajęć, zostaną Państwo wpisani na listę rezerwową, a koordynator projektu skontaktuje się z Państwem w momencie tworzenia się nowych grup.

Grupy rozpoczynają zajęcia w momencie zrekrutowania wszystkich 12 uczestników.

Jeżeli z powodów technicznych nie mogą Państwo wypełnić formularzy on-line, zapraszamy do kontaktu z nami. Koordynator projektu prześle Państwu formularz zgłoszeniowy e-mailem i/lub zaprosi Państwa do wypełnienia formularza i testu wstępnego do biura projektu.