JĘZYK ANGIELSKI

Informujemy, że projekt zakończył się 31.03.2022r.

Bezpłatne kursy języka angielskiego realizowane w ramach projektu „Z językiem w świat” przeznaczone są dla mieszkańców województwa podkarpackiego, którzy ukończyli 25 lat. Każdy kurs trwa 240 godzin i jest złożony z czterech 60-godzinnych modułów, każdy z nich zakończony egzaminem wewnętrznym pozwalającym na jak najlepsze przygotowanie do egzaminu zewnętrznego (TELC lub równoważny) kończącego udział w projekcie każdej zakwalifikowanej do niego osoby. Zajęcia odbywają się w grupach 12-osobowych.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę lektorską posiadająca doświadczenie w prowadzeniu kursów dofinansowanych ze środków unijnych, kończących się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie kwalifikacji. Uczestnicy otrzymują podręczniki do nauki języka angielskiego na odpowiednim poziomie wraz z płytą CD oraz dodatkowe ćwiczenia oraz materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej przekazywane uczestnikom na zajęciach przez lektorów prowadzących dane grupy.

Kursy organizowane są w trybie intensywnym – zajęcia trwają w zależności od harmonogramu danej grupy od 6 do 10 miesięcy.

Obecny harmonogram przewiduje następujące dni i godziny zajęć:

 • Zajęcia poranne: 9.00 – 12.00, poniedziałek, środa, piątek

 • Zajęcia poranne: 9.00 – 12.00, wtorek, czwartek

 • Zajęcia poranne: 8.00 – 10.45, sobota, niedziela

 • Zajęcia popołudniowe: 16.30 – 18.45, poniedziałek, środa, piątek

 • Zajęcia popołudniowe: 18.00 – 19.30, wtorek, czwartek

 • Zajęcia wieczorne: 19 – 21.30, poniedziałek, wtorek, piątek

  Zajęcia rozpoczynają się w momencie zrekrutowania wszystkich uczestników na tym samym poziomie znajomości języka angielskiego do danej grupy. Uczestnicy zobowiązują się do aktywnego udziału w zajęciach, obecności nie niższej niż 80% godzin zajęć na każdy 60-godzinny moduł oraz przystąpienia do egzaminu zewnętrznego w wyznaczonym terminie.

  Zajęcia będą odbywały się na terenie realizacji projektu w zależności od zainteresowania i miejsca zamieszkania zgłaszających się osób.  Informujemy, że jest również możliwość zorganizowania zajęć  w zaproponowanym miejscu, pod warunkiem, że:

  • miejsce spełnia wymagania sali szkoleniowej,
  • zajęcia będą mogły odbywać się zgodnie z zasadami projektu
  • grupa uczestników jest zorganizowana i spełnia wszystkie kryteria rekrutacyjne.